U odborných prací či rozsáhlejších textů specifického zaměření a významu bývá převod do cizího jazyka velkým oříškem. Pokud chcete, aby byl úspěšný, bezchybný a i v jiném jazyce přesný a srozumitelný, svěřte svůj text do rukou jazykových specialistů z naší agentury. Zajistíme Vám v krátkém časové horizontu kvalitní překlad do některého z evropských jazyků, zaměřujeme se na převody do ruštiny i ukrajinštiny, francouzštiny, španělštiny i dalších jazyků, samozřejmostí je možnost převodu cizojazyčného textu do češtiny. U nás máte také možnost korektury konkrétního textu rodilým mluvčím, abyste si výsledkem mohli být opravdu jisti.

Když je potřeba říci to hned

Čeká Vás důležité jednání v jazyce, jehož základy třeba ovládáte, přesto si nejste zcela jistí svou jazykovou vybaveností? Obraťte se na spolehlivého tlumočníka, který Vám pomůže přesně sdělit svým komunikačním partnerům konkrétní záměry, představy a požadavky a stejně bezchybně Vám zprostředkuje ty jejich. Když mluvíte všichni stejným jazykem, domluva je obvykle snazší. Odstraněním jazykové bariéry odstraníte i možná další nedorozumění.